Krampus Wie is Krampus? Midzomernachtviering Stichting Kracom Activiteiten MediaKRAMPUS

KRALINGER/DEN DUVEL
BLACKA ROFFA DIDIBRI

11 REDENEN VOOR ZWART

ZWART IS…

DE KLEUR VAN HET UNIVERSUM

DE KLEUR VAN MOEDER AARDE

DE KLEUR VAN DE DOOD

DE KLEUR VAN HET LEVEN

DE KLEUR VAN ROET

DE KLEUR VAN HET VEEN

DE KLEUR VAN HET VEENLIJK

DE KLEUR VAN HET RECHT

DE KLEUR DIE ALLE KLEUREN VERBERGT

DE KLEUR DIE ALLE EMOTIES HERBERGT

DE KLEUR VAN VRIJDAG


 

 

Wie is Krampus?

Krampus is de metgezel van Sint Nicolaas in de Alpenlanden. Zijn gedocumenteerd bestaan gaat terug tot ongeveer 400 jaar geleden.
Krampus en Zwarte Piet delen dezelfde voorchristelijke wortels. Anders dan Zwarte Piet heeft Krampus zijn voorchristelijke kenmerken behouden: Hoorns, Bontvacht, Roe, Klauwen, Kettingen, Scherpe Tanden en Bellen.

Wat is een KrampusLauf?

Een Krampuslauf is een intocht van Sinterklaas met Krampussen in plaats van Zwarte Pieten. De Krampuslauf is een combinatie van verschillende Sinterklaastradities uit heel Europa.

Waarom een Krampuslauf?

Door middel van de Krampuslauf grijpen we naar de grote diversiteit die de Sinterklaastraditie kenmerkt en de vernieuwende en verbindende kracht die hier van uitgaat. De Sinterklaastraditie laat ons zien dat licht en duisternis, zwart en wit, een universeel karakter hebben en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Deze kernprincipes zijn veelvormigheid en wederkerigheid, waardoor de Sinterklaastraditie zich moeiteloos naar tijdsgeest en lokale context kan aanpassen, haar bestaansrecht wordt hierdoor steeds weer opnieuw verzekerd.

 

 

Midzomernachtviering Waterbruiloft Maasgod x Rottenimf

De Maasgod en Rottenimf verbeelden de Maas en de Rotte, de twee rivieren waar tussen het van de Rotterdamer zich beweegt en vormgeeft, Rotterdammers hebben veelal een emotionele band met beide stromen. Deze liefde voor de levenswateren belijdt de Rotterdammer doorgaans in stilte, Midzomernacht lijkt Stichting Kracom een uitstekende gelegenheid deze liefde en achting in het openbaar te vieren en te verbeelden met een wederkerende mythologische bruiloft tussen Maasgod en Rottenimf. 

 

STICHTING KRACOM

1. Naam: Stichting Kracom

2. Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden Informatie nummer: 857583487

3. Adres: Ven der Hilststraat 84, 3023 PM Rotterdam E-mail: krampusnederland@gmail.com

4. Doelstelling: Stichting Kracom heeft ten doel het vergroten van bewustzijn ten aanzien van (lokale) mythologie en voorts hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/ of bevorderlijk kan zijn. Stichting Kracom tracht haar doelen te bereiken op gebied van (straat) theater, film, lezingen, workshops, proza, poëzie, zang & dans.

5. Beleidsplan: Stichting Kracom produceert jaarlijks een Krampuslauf, diverse lezingen tentoonstelling en workshops Stichting Kracom werft middelen door middel van vrijwillige bijdragen, subsidies, vergoedingen voor optredens. Stichting Kracom beheert geen vermogen.

6. Bestuur: Het bestuur van Stichting Kracom ontvangt geen loon en telt drie leden:
Daryl Grootfaam – voorzitter
Martijn Epskamp - Penningmeester
Theo Huijgens - Secretaris

7. Uitgeoefende activiteiten 2017: Stichting Krampus heeft een Midzomer Viering gehad waarbij de Maasgod en de Rottenimf zijn getrouwd, de creatie van een Maasmonster gerealiseerd. Diverse Performance o.a. Baroeg Open Air 2017, de vijfde Krampuslauf, diverse lezingen, een TV-optreden en een krantenverslag.


Stichting KRACOM komt voort uit het gevoel een positieve bijdrage te willen leveren aan de maatschappij, uit een gevoel van sociale bewogenheid, uit een diep verantwoordelijkheidsbesef ten aanzien van de eigen rol in de totstandkoming van maatschappelijke harmonie, uit een zoektocht naar mogelijkheden om tweedracht te transformeren naar eendracht.

Kernbezigheid:

De primaire doelstelling van Stichting KRACOM is de vertolking van (lokale) mythologie in de (publieke) ruimte ten einde participant en toeschouwer te laten reflecteren op het effect van het eigen handelen, in de hoop het onderlinge begrip en een gevoel van verbondenheid te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het culturele erfgoed, de lokale context, de creativiteit van organisatie en publiek.

Organisatie en Doelgroep:

- Stichting KRACOM bestaat uit een bestuur en vrijwilligers. Stichting KRACOM richt zich op eenieder die haar pad kruist maar in het bijzonder op de culturele sector en kinderen.

- Stichting KRACOM kent als een ideële organisatie geen winstoogmerk, haar begroting wordt bepaald door vrijwillige bijdragen, donaties, subsidies, onkostenvergoedingen en tienden.

- Het succes van Stichting KRACOM wordt bepaald door haar aanstekelijkheid en activiteit, ongeacht op welke schaal dit plaatsheeft.
Uniek Stichtelijk Bedrijf

- Stichting KRACOM is een Stichting omdat het haar kerndoelstelling stichtelijk is: bewustwording. Deze kerntaak wordt vormgegeven in de organisatie van eigen evenementen, het doen van performances van een mythologisch karakter of verhaal en het geven van trainingen in mythologie & verteltechniek.

- Stichting KRACOM organiseert twee evenementen in het jaar, een Midzomernachtviering en een Krampuslauf. Hierbij manifesteert de organisatie zich in mythologische uitdossing en plein public.

- Stichting KRACOM is gevestigd te Rotterdam omdat dit de leefomgeving is van De Kralinger.


 

æ Past Events

ª 30-11-2013: Krampuslauf I: Waar zijn hier de Stoute Kinderen?
ª 28-11-2014: Krampuslauf II: De Terugkeer van de Roze Eenhoorn
ª 28-11-2015: Krampuslauf III: De Kralinger komt je halen
ª 3-12-2016: Krampuslauf IV: Support Your Local Deity
ª 1-12-2017: Krampuslauf V: Naar de Delftsche Poort en Terug

æ Future Events

ª 21-06-2018 Midzomer Waterbruiloft Maasgod x Rottenimf II
ª 2 -08-2018 t/m 5-08-2018: Krampus Vertellingen Castlefest
ª 15-08-2018: Baroeg Open Air
ª 16-11-2018: BONTE HARLEKIJN III
ª 30-11-2018: KRAMPUSLAUF 666 Hoogstraat naar de Hel

æ Contact æ Booking
ª krampusnederland@gmail.com


ª Bijlage


ª Krampuslauf 2017 (KNN)
ª Halloween Promo 2017 https://www.youtube.com/watch?v=w0LJXFws5OE
ª BOA https://www.youtube.com/watch?v=J4v_nNJDQQI
ª Midzomernacht 2017 https://www.youtube.com/watch?v=0Zfa80AWGvk&t=27s
ª Krampuslauf 2016 (KNN)
ª PromoKrampuslauf 2016 (KNN)
ª Gedicht DE KRALINGER (KNN)
ª Gedicht RUIGE VACHT SCHERPE TONG (KNN)
ª Krampuslauf 2014 https://www.youtube.com/watch?v=FtsOjrdz7U8&t=1s
æ Films

æ Foto's